Satsing på bedre kollektivtrafikk er sentralt for å få ned personbiltrafikken.

Trondheim er stadig en by i vekst. Antall innbyggere øker år for år. Samtidig har kommunen forpliktet seg til å holde personbiltrafikken på 2019-nivå. Nullvekstmålet er bra. Det er nedslående å se at trafikken i stedet øker.

NRK har sammenliknet utviklingen i personbiltrafikken i de største norske byene. Stavanger og Tromsø har faktisk fått ned biltrafikken. Oslo har stoppet veksten. Men både i Bergen og Trondheim går personbiltrafikken opp.

Bergen er den klare verstingen. Her har biltrafikken økt med åtte prosent. Trondheim følger etter. I byen hvor politikerne gjennom en hel valgkamp har snakket varmt om kollektivtrafikk, har personbiltrafikken økt med 3,8 prosent siden referanseåret 2019. Ved nyttår så vi hvordan bussbillettene i byen ble dyrere, til tross for fagre løfter fra politikere fra både Høyre og Arbeiderpartiet.

I år skal hele bompengesystemet i Miljøpakken utredes. Det er ti år siden sist og derfor på tide. Nullutslippkjøretøy betaler stadig bare 40 prosent for en bompassering. Kanskje bør dette endres. Plasseringen av bommene og effekten de har på trafikken, er også viktig.

Men satsing på et bedre kollektivtilbud er sentralt for å få ned personbiltrafikken. Bystyret i Trondheim vedtok før jul at partene i miljøpakkesamarbeidet må «igangsette kraftfulle tiltak for å styrke konkurransekraften for kollektiv, sykling og gange». Nå må ord bli til handling.

I Tromsø har de innført bompenger, men også økt antall bussavganger med 26 prosent, ifølge kommunen. I Stavanger er kollektivprisene senket. Selv om eksperimentet med gratis buss er over, har byen flere interessante ordninger: Tilgang til bysykkel er for eksempel inkludert i kollektivbilletten. Det er bra at Trondheim nettopp har kopiert dette grepet.

Denne type nytenkning blir viktig for å få ned personbiltrafikken. Det er et skritt i helt feil retning at kollektivprisene går opp.