Dagens opptakssystem til høyere studier fremstår både fragmentert og altfor komplekst.