Etter valgseieren i 2019 publiserte de rødgrønne partiene følgende på sin «samarbeidsplattform»: «Mennesker med utviklingshemming skal ha mulighet til å leve gode liv, gjennom å sikre nok og riktige boliger, sikre at flere får varig tilrettelagt arbeid (VTA og VTA-O plasser) og mulighet til å ha en aktiv fritid.» og «Tjenestene må ha nok bemanning».