Etter at revisjonsrapporten om Boa kom i fjor har jeg engasjert meg i denne saken. Jeg har prøvd å bidra til at situasjonen til de som bor i Boa blir mer kjent – kanskje bidra til at det blir bedre. Jeg prøver å følge med på det som skjer så godt jeg kan. Når jeg hører hva som skjer nå så blir jeg skuffet, veldig skuffet. Men jeg har lyst til å spørre deg, ordfører Rita Ottervik, om du synes jeg har grunn til å være skuffet.

Du besøkte meg i leiligheten min 19. oktober i fjor. Det satte jeg stor pris på. Jeg ryddet og vasket ekstra til den dagen. Jeg kjøpte inn kake for å ha noe å by på til kaffen. Det ble et fint møte. Jeg følte jeg ble hørt på. Jeg ble spurt om hva jeg mente ville gjøre det bedre i Boa. Jeg svarte at det må bli mer penger til Boa. Du sa at det ikke bare er penger som kan gjøre at det blir bedre. Dere ville se på hvordan det kan gjøres en bedre jobb, uten at det blir brukt mer penger. «Omstilling» eller «omorganisering» er ord som jeg har hørt er blitt brukt om dette. For meg er ordene vanskelige å forstå. Men sånn jeg har fått det forklart, skal det bety at de samme folkene som jobber i Boa i dag, skal jobbe smartere. På den måten skal de gjøre en bedre jobb. Jeg forstår ikke hvordan det skal være mulig, men jeg får stole på det når du sier det.

Du sa også til meg at dersom det var for lite penger i budsjettet for 2023 til å gjøre det bedre i Boa, skulle det bestemmes når det ble nødvendig i 2023, at det skulle brukes mer penger. Nå hører jeg at man har funnet ut at det er for lite penger til «driften» (også et vanskelig ord, men noen har forklart også dette for meg) i Boa. Det tror jeg ikke er fordi vi har fått bedre tjenester. Det som ble lovet om ferietilbud for eksempel, ser ikke ut til å bli noe av. Man vil heller ikke finne ut hvordan de ansatte skal jobbe smartere, fordi pengene som skulle brukes til «omstilling» og «omorganisering» nå skal brukes på «driften» av Boa. Jeg trodde at det du sa betydde at dersom man fant ut det blir for lite penger i 2023, så skulle ordfører, formannskap eller bystyre (jeg vet ikke hvem) sørge for at det ble gitt mer, nok, penger til Boa. Jeg har ikke hørt at det vil bli gitt mer penger, slik at det blir nok til både bedre tjenester og omstilling og omorganisering. Har jeg grunn til å være skuffet, Rita Ottervik, eller vil det komme mer penger?

En annen ting jeg lurer på. Hva er igjen av unnskyldningen vi fikk i fjor høst dersom det ikke blir bedre tjenester i Boa?

Jeg vet at dette er den siste perioden du er ordfører, Rita Ottervik. Så fra høsten vil det bli en ny ordfører. Jeg vil utfordre ordførerkandidatene til å fortelle hvordan dere har tenkt å løse krisen før valget i høst. Husk at vi også har stemmerett. Selv om vi ikke er en stor gruppe, så kan kanskje våre stemmer bli avgjørende for hvem som blir ordfører. Dersom dere ikke sier noe om denne saken, vil jeg tro at dere mener at det ikke er behov for å gjøre noe for å gjøre situasjonen bedre – at vi ikke er en viktig gruppe for dere. Husk at den som blir ordfører også skal være ordfører for oss som bor i Boa.

Den nye ordføreren skal nok få høre fra meg.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her!