Norge får ekstraordinære olje- og gassinntekter på over 100 milliarder kroner i måneden, hvilket tilsvarer nært en dobling av inntektssiden i et statsbudsjett. Dette er inntekter vi får fordi Putin har angrepet Europa og destabilisert energimarkedene. Dette er Putins gave til Norge.

Norge kan dermed beskyldes for å være en krigsprofitør. Ikke fordi vi har ekstraordinære inntekter, men fordi vi ikke anvender mer av inntektene for å hjelpe Ukraina i dets kamp mot angriperen. Ingen andre land i Europa tjener så mye på krigen som oss, og vi har dermed et utvidet ansvar for å handle.

Vi bidrar for lite. Estland har pr. 10. mai bidratt med nesten 0,8 prosent av BNP i støtte. Norges bidrag tilsvarende i underkant av 0,1 prosent av BNP. Et Estland som er like mye nabo til Russland som Norge er, og som er like mye Nato-medlem som oss, og som har de samme «delikate hensynene å ta», eller eventuelt å ikke ta.

Det kan innvendes at vi har gitt bistand til Ukraina. Norge har levert noen tusen M-72 lette panservernraketter, 100 Mistral antiluftskytsmissiler, hjelmer, vester og M109 artilleri. Selv om dette er meningsfullt, så er det likevel for smått. Noen vil også innvende at oljefondet har falt i verdi. Men dette verdifallet er likt for alle verdens aksjeeiere og ikke et særnorsk tap. Oljefondets verdiendringer er en avsporing av debatten.

Noen mener at Vesten bør begrense sin støtte fordi Russland er en atommakt. Det er en feilslutning å legge til grunn at man ikke kan yte full støtte til en konvensjonell forsvarskrig. Nato er en atommakt på lik linje med Russland med evne til gjensidig gjengjeldelse, og denne avskrekkingen står ved lag fremdeles.

Risikoen for et atomangrep er lav så lenge konflikten er avgrenset til innenfor Ukrainas grenser. Russlands eksistens er ikke truet. Russland kan til enhver tid avbryte krigen og trekke seg tilbake over grensen, som de gjorde i områdene nord for Kiev.

Norge har en for stor respekt for Russlands oppfatning av vår utenrikspolitikk. Norges sikkerhetspolitiske trygghet ligger i vårt medlemskap i Nato. Denne erkjennelsen har også Sverige og Finland kommet til nå. Dermed er det også mulig for Norge å være en mer proporsjonal bidragsyter til Ukraina. Tre konkrete forslag til tiltak;

· Stopp all handel med Russland

· Etabler et støttefond til Ukraina på 30 milliarder kroner, hvor Ukraina selv kan prioritere midlene

· Doner alle Norges utfasede F-16-fly. F-16 ble konkret etterspurt av det ukrainske luftforsvaret

Disse tiltakene kan besluttes av Norge i dag og bidra til å forkorte krigen og redusere de menneskelige lidelsene.

Overgrep, deportasjoner og massegraver i byer som Sievjerodonetsk og Mariupol med russisktalende majoriteter. Byer Russland sa de skulle befri. Men dette er ikke sant. Alle begrunnelser for invasjonen er løgner. I kjernen er dette en angrepskrig med en begrunnelse å undertrykke sine naboer. Gi etter for vår vilje eller bli knust, er beskjeden. Svaret er at Russland må tape denne krigen for å ta et oppgjør med seg selv.

Forsvaret av Ukraina er ikke bare et forsvar av et stykke territorium. Det er et forsvar av frihet over undertrykkelse. Det er et forsvar av mennesker. Det er også et forsvar av oss selv. Som en bruker på Twitter uttalte; «hvis du noen gang har lurt på hva du ville gjort for å stoppe Hitler, så gjør du det nå». Den beste strategien er å gjøre alt hva vi kan og så fort vi kan.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe