To år etter at regjeringen la frem handlingsplan og nullvisjon mot selvmord, er selvmordsstatistikken fortsatt stabil.