27. februar hadde Utdanningsforbundet Trøndelag et leserinnlegg som var skuffende å lese. Det er trist å lese beskyldninger om at politikken byttes ut mot makt og posisjoner. Dette er totalt skivebom.

I skoleåret 2024/2025 gjelder fortsatt nærskoleprinsippet i Trøndelag, med unntak for elever bosatt i gamle Namdalseid kommune og Trondheim. Vi innfører fritt skolevalg i Trondheim, og elevene på Namdalseid får både Olav Duun og Steinkjer som sine nærskoler. Nærskoleprinsippet i Trondheim var utfordrende, og tilbakemeldingene fra elevene var at ordningen var urettferdig fordi det skjedde basert på postnummer internt i Trondheim. Det vil si at elevene bosatt på Ranheim hadde bare én nærskole, mens elevene bosatt på Singsaker hadde flere nærskoler.

Det oppleves merkelig at Utdanningsforbundet maler videre på bildet om at elevene i Trondheim må flytte lange avstander og ut av kommunen, når det ikke er tilfellet i det hele tatt, skriver Ole Herman Sveian (bildet) og Lars Myhr Sandlund i Senterpartiet. Foto: Christine Schefte

Fra skoleåret 2025/2026 ber vi fylkesdirektøren utrede et geografisk inntak i regioner, skissert i Stiklestad-plattformen. Dette vil si at elever innenfor fastsatte geografiske regioner får et større utvalg nærskoler å velge mellom. Dette gjør vi på bakgrunn av demografiske endringer, en bedre balansert utvikling for næringslivet og for å sikre rett kompetanse til rett region.

I vedtaket er det også understreket at elevene skal kunne bo hjemme så lenge som mulig, noe som også er viktig for Senterpartiet. Dette gjelder våre 15-16-åringer, og de skal kjenne på en trygghet i hverdagen og kunne ha muligheten til å bo hjemme.

Ingen ungdommer fra Trondheim havner på Røros, Oppdal eller Namsos. Med mindre de søker på idrettsfag eller naturbruk, hvor det over lengre tid har vært fri søkning over hele fylket. Når det gjelder de andre linjetilbudene, skal dette skje innenfor de geografiske regionene. Trondheim er ikke stort geografisk, men har mange elever innenfor sine grenser. Nå bygger vi nye Cissi Klein VGS på Falkenborg, og det er viktig for å sikre alle elever en god skolehverdag og utvikle alle deler av Trondheim. Det oppleves merkelig at Utdanningsforbundet maler videre på bildet om at elevene i Trondheim må flytte lange avstander og ut av kommunen, når det ikke er tilfellet i det hele tatt.

Vi har stor tro på at dette blir en god sak for alle elever over hele Trondheim og Trøndelag. Vi ser frem til å lese høringssvaret fra Utdanningsforbundet etter fylkesdirektørens utredning.

Hva mener du? Send inn din tekst til debatt@adresseavisen.no eller delta i debatten i kommentarfeltet nederst – og husk fullt navn!