I Adresseavisen 26. februar kunne vi lese hvordan den nye inntaksordningen påvirker elevene i 10. klasse i Trondheim. Elevene sier at de kjenner på presset for å ikke få gode nok karakterer til å komme inn på en skole i Trondheim. I verste fall må 15-16-åringer reise fra hjemkommunen sin for å gå på videregående skole. Dette er konsekvensene av endringen til karakterbasert inntaksordning i videregående skole i Trøndelag.

Dette skjer fordi Trøndelag Senterparti brøt sine valgløfter høsten 2023 og innførte karakterbasert skoleinntak i Trondheim fra skoleåret 24/25.

Dette skjer fordi hver eneste karakter blir enda mer avgjørende for elevene. En karakter som ikke sier noe om elevenes sosiale ferdigheter. En karakter som ikke sier noe om elevenes empatiske evner. En karakter som ikke sier noe om elevens evne til å være en god klassevenn.

Dette skjer fordi Trøndelag Senterparti ikke lyttet til høringsinnspillene som tok til orde for å beholde nærskoleprinsippet. Det kom gode innspill for å beholde nærskoleprinsippet fra Elevorganisasjonen, 22 fylkeskommunale videregående skoler, Utdanningsforbundet Trøndelag, Lektorlaget, Skolenes landsforbund, Fagforbundet, LO Trøndelag, Opplæringskontoret i Oppdal og Rennebu, Opplæringskontoret for byggfagene, OKS Trøndelag, Elektrofagenes opplæringskontor, Fagopplæring i Fjellregionen og 14 kommuner fra Røyrvik i nord til Rindal i sør.

Avgangselevene i ungdomsskolen i Trondheim kjenner på presset, lærerne er bekymret for elevene sine. Rådgiverne er også bekymret. «Hva trondheimsungdommene skal gjøre for å ikke havne på Røros, i Oppdal eller Namsos, er rådgiverne på skolene svært opptatt av nå», står det i Adressa.

Skjer dette fordi Senterpartiet byttet bort nærskoleprinsippet og egne valgløfter mot makt og posisjon?

Hva mener du? Send inn din tekst til debatt@adresseavisen.no eller delta i debatten i kommentarfeltet nederst – og husk fullt navn!

Adresseavisen og NTNU inviterer til Ungdommens klimatoppmøte Trøndelag 2024! Les mer her!