I forbindelse med at det er kommunevalg til høsten, har LO i Trondheim begynt å profilere faglige kandidater som stiller til valg. Det vil si medlemmer i LO-forbund som har takket ja til å stå på valgliste. Dette synes jeg er flott. Vi trenger politikere som har hatt uniformen på, som har jobbet i de myke tjenestene, og som er nærpersoner til dem vi leverer de viktigste tjenestene for.

I den anledning tok jeg kontakt med LO med spørsmål om jeg også fikk være med. Jeg er organisert i Fagforbundet Melhus som ligger under LO, og stiller til valg for Høyre i Trondheim.

Mine tre viktigste saker er: Økt grunnbemanning i helsesektoren, satsing på skolen – særlig tidlig innsats i småskolen, og arbeidet mot utenforskap. Dette er saker jeg opplever er viktig for mitt eget forbund og flere partier, også dem på venstresiden.

Svaret jeg fikk fra LO lokalt skuffet meg!

Der ble det sagt at «Youngstorget hadde bestemt» at det bare var kandidater fra SV og AP som skulle profileres. Lokalt har man også funnet rom til kandidater for partiet Rødt.

Høyresiden leder på målingene i Trondheim, man skulle tro det var viktig for LO at man fikk valgt inn kandidater som meg. Jeg er opptatt av å favne om partssamarbeidet, se de på gulvet, og jeg deler mange av de verdiene mitt eget forbund jobber for. Etter snart 18 år som kommuneansatt har jeg aldri følt meg satt utenfor fellesskapet, før nå.

Jeg tror organisasjonen hadde tjent mye på å inkludere sånne som meg. Det som kjennetegner norsk politikk er at de viktigste sakene har blitt løst med enighet, og brede forlik over midten. Det er et tankesett jeg tenker også gjelder lokalt. Jeg mener de politiske løsningene som står seg best over tid, er dem der man har snakket sammen, jobbet sammen og funnet svar sammen.

Jeg kommer til å fortsette som medlem i Fagforbundet, men jeg vil oppfordre forbundet til å tenke på det vi har satt opp som to av våre viktigste verdier.

Samhold og solidaritet? Hvor er denne når noen blir holdt utenfor?

Hva mener du? Slik skriver du for Adresseavisen Midtnorsk debatt!

Politikerne har sine valgkampsaker – men hva er din? Send inn din tekst til debatt@adresseavisen.no.