Trondheim virker skremmende dårlig forberedt på den voksende køen av utviklingshemmede som venter på egen bolig.