NHO, fagforeningene og miljøpartiene er alle sure på regjeringen. Det har de gode grunner til.

Ikke bare har Støre-regjeringen sett vekk fra Stortingets klare bestilling om en CO2-kompensasjon som stiller krav til utslippskutt. De har også gitt kraftkrevende industri en stor og uventet ekstrautgift i allerede usikre tider.

Kraftkrevende industri mottar til sammen 6,4 milliarder kroner i CO2-kompensasjon. Når klimakvotene blir dyrere, øker strømprisene. Ordningen skal kompensere industrien for dette. Målet er å hindre at de flytter produksjonen til land uten like strenge klimakrav som i Norge og EU. Vi støtter politikk som både sikrer arbeidsplasser i Norge og hindrer karbonlekkasje. Men ordningen har store svakheter.

Som NTB skriver, gir støtteordningen ingen kutt i klimautslipp. Den gjør det heller ikke lønnsomt for bedriftene å kutte strømforbruket. Med stadig økende kvotepriser kommer også ordningen til å bli svært dyr. Fortsetter vi som i dag, kan statens utgifter bli hele 76 milliarder i perioden 2021 til 2030. Det er helt ekstremt, for å låne tidligere klimaminister Espen Barth Eides ord. I oktober var han klar på at ordningen må legges om.

Det er lett å være enig i det. Problemet er bare at allerede i fjor sørget SV for å få regjeringspartiene Ap og Sp med på et stortingsvedtak der regjeringen forpliktet seg til å gå «i dialog med industrien om CO2- kompensasjonsordningen for å utvikle ordningen til å bli forpliktende for utslippskutt og energieffektivisering i tråd med nasjonale målsettinger». Ifølge vedtaket skulle dette legges fram for Stortinget i forbindelse med behandlingen av 2024-budsjettet. Det skjedde ikke.

I stedet tar regjeringen grep for å minske egne utgifter. I budsjettforslaget setter de et såkalt gulv på 375 kroner per kvote. Det sparer staten for 2,4 milliarder kroner, men påfører samtidig kraftkrevende industri store, uforutsette kostnader. Også mange bedrifter i Trøndelag, som Wacker på Kyrksæterøra, rammes.

Ordningen er åpenbart overmoden for endringer. Men det må skje gjennom forpliktende og forutsigbare avtaler med industrien. Det haster.