Fastlegeordningen vakler. Arbeidsbyrden har nådd en smerteterskel. Du står i reell fare for å miste fastlegen din i løpet av få år.