Myndighetene ødelegger norsk fagspråk ved at det bare er artikler på engelsk som kvalifiserer til høyere stillinger ved universiteter og forskningsinstitusjoner.