Si meg – er det ingen av dere i bystyret som de siste årene i det minste har gått Munkegata?

Eller kjører dere bil til og fra Rådhuset hele gjengen, og ikke ser hullene og snublefellene i fortauene i Munkegata og sentrum ellers?Les også: Hull i veien og grus er ofte årsak til sykkelulykker

Bildet over viser snublefellene i fotgjengerovergangen fra Trondheim torv over Kongens gate til Resident. Man må være blind for ikke å se det, og det er nettopp det å bli sterkt svaksynt som holder på å skje med min kone.

For min kone, fikk i sommer øyesykdommen AMD, også kalt forkalkning på øyet, slik at hun ikke lengre klarer å se og kjenne igjen de gode gamle snublekantene på fortauene som hun gjennom flere år lærte seg å kjenne og delvis visste hvor var i midtbyen. Dette selv om snublekantene år for år ble flere og flere, og sprekkene og hullene i de hellelagte fortauene ble større og større.

AMD virker slik at nærsynet blir helt uskarpt, som i en vrangstilt kikkert, slik at min kone nå ikke lengre ser å kjenne igjen ansikter på venner og naboer, sin nærmeste familie, inklusiv sine egne døtre, barne- og oldebarn, etc. Derimot er langsynet bedre slik at hun ser bra på avstand, inkl. TV hvis den er stor nok, ….enda.

Vi meldte oss derfor på et fem dagers mestringskurs for svaksynte med bl.a. AMD som avholdes på Hornemannsgården. Kurset arrangeres av Trondheim kommune, og er et flott tilbud til AMD- pasienter for at disse bedre skal mestre hverdagens utfordringer. Imidlertid klarer min kone selv ikke med kommunalt mestringskurs å se, og mestre hullene i midtbyens fortau, inklusiv også snublehullet rett ved Hornemannsgårdens østre hovedinngang.

Der hvor utallige eldre daglig går ut og inn til kantine, kurs- og møtelokaler, og til ellers ulike utmerkede aktiviteter.

Imidlertid er det ikke noe mindre med snublefeller på fortauene lengre nedover byens paradegate, Munkegata.

Se for eksempel hvordan det er med hull og snublekanter på fortauet foran Stiftsgården. . «Det sjer it ut», og det er bare å håpe at noen tar grep og utbedrer fortauet foran hovedtrappa til Stiftsgården og ikke lar det fortsatt være slik det er.

«For kanskje kommer kongen til middag» der en dag, og det ville ikke ha tatt seg ut at kongen pga. manglende vedlikehold av fortauet, snubla i byens paradegate med de konsekvenser vi helst ikke vil tenke på verken for kongen eller andre.