Norges strenge asylpolitikk bryter med viktige prinsipper. Menneskelige hensyn blir satt til side. Enslige mindreårige asylsøkere forsvinner sporløst.