Situasjonen i flyktningeleirene i Europa er ikke vår sivilisasjon verdig. Takket være Brubakk og Merakerås som har formidlet liv og død fra innsiden av flyktningleiren Moria, har vi politikere mer enn nok informasjon til å vite at det haster. Haster med å gjøre noe. For oss i SV er internasjonal solidaritet og en mer human flyktning- og asylpolitikk, noe vi kjemper for hver eneste dag.

Takk, Brubakk og Merakerås for boka. Den er lest og blir ikke glemt. Med «Moria - på innsiden av Europas største flyktningleir» har dere bidratt til at vi politikere kan ta beslutninger som betyr noe, for mange mennesker. Dere har satt søkelyset på den mørkeste skyggen i Europa – vår inhumane behandling av flyktninger som kommer over Middelhavet.

Siden 2015 har media rapportert om alle menneskene som flykter over havet og risikerer alt for å finne en trygg havn i Europa. En havn vi gjennom Flyktningkonvensjonen er forpliktet til å gi dem. Krisen har nådd inn gjennom de tykke veggene på Stortinget og vi har mang en gang diskutert politiske løsninger. Vi har ikke lykkes. Tvert imot vokser flyktningleirene dag for dag og forholdene i leirene blir verre – ikke bedre.

Norske myndigheter og folk har stilt opp for ukrainske flyktninger og tatt imot historisk mange på som er på flukt etter Russlands brutale angrep på Ukraina. SV støtter helhjertet opp om all den solidariteten norske kommuner, folk og regjering har vist overfor våre ukrainske brødre og søstre. Vi skulle bare så gjerne ha sett at den samme viljen til å stå opp for mennesker på flukt også omfattet menneskeslekten utenfor Europa. Men det er forskjell på folk. Hvor blir det av den ekstraordinære innsatsen for alle som har flyktet over Middelhavet?

Norge kan ikke ta imot alle flyktningene som nå lever i leirene langs Middelhavet. Men vi kan ta imot langt flere. Det er vår plikt å gi mennesker på flukt en trygg hamn, det er vår plikt å bistå våre europeiske naboland. Vi må ta noe av byrden som nå tynger spesielt Hellas og Italia. Med boka «Moria – på innsiden av Europas største flyktningleir» vet vi at det handler om å redde liv.

Selvsagt koster det å ta imot mennesker på flukt. Men vi får så enormt mye igjen også. Og viktigst av alt, vi redder liv.

Vi inviterer derfor alle andre parti på Stortinget til å samle seg og diskutere hvordan vi som land kan stille opp. La oss sammen bli enige om å ta imot flere. La oss sammen bli enige om at det trengs en ny europeisk dugnad. Sammen kan vi sørge for at noen av de vi møter i «Moria – på innsiden av Europas største flyktningleir» kommer på utsiden.

Hva mener du? Slik skriver du for Adresseavisen Midtnorsk debatt!

Politikerne har sine valgkampsaker – men hva er din? Send inn din tekst til debatt@adresseavisen.no.