65 millioner laks døde i sine mærer i fjor. I Danmark, Sverige og Norge bor det ca 20 millioner mennesker til sammen.  Det dør altså tre ganger så mange laks før slakting i Norge hvert år, som det  bor mennesker i disse tre nordiske  landene til sammen. Galskap. Og flere millioner flere enn det bor folk i Italia! Hvert år! I lille Norge.  Og det skal ikke forbause meg, om det er underrapportering her heller.

Dersom tilsvarende har skjedd i bondens fjøs, ville det bli straffesaker an mass. Men oppdrettsnæringen har penger, og penger er makt. Og oppdrett skal jo bli den nye oljen, så den må tydeligvis fredes. Og dyrevernorganisasjonene er heller ikke påtrengende synlige.

Hva gjør man med dette?

Kommander oppdretterne på land!

Harald Fagervold i Indre Fosen pensjonistparti Foto: Privat

Gi dem en frist på 5-10 år, rensk sjøen for oppdrett og lag kummer/spreng i fjell. Da har vi kontroll med rømming, ingen lus, dødelighet, sykdom, forurensing og andre negative sider ved denne geskjeften.

For noen år siden var jeg i Israel, og kjørte langs Middelhavet i ca 40 km. Oppdrettskummer så langt øyet kunne se. Langs veien. På land. Vatn ble pumpet fra dypt vann, opp i de enorme karene, renset og sluppet tilbake i gjen.

En annen positiv side ved oppdrett på land, er at også andre steder i landet kan drive med denne næringen. Akkurat nå er oppdrettsnæringen stinn av penger, så det er rette tiden for at Stortinget vedtar:

  • Alle oppdrett skal på land innen 5 - 10 år

  • Og næringen skal betale hele greia selv

Hva mener du? Send inn din tekst til debatt@adresseavisen.no eller delta i debatten i kommentarfeltet nederst – og husk fullt navn!