En ny rapport om fiskehelse er så alvorlig at vekst bør kobles til dyrevelferd i oppdrettsnæringen.

I helga startet årets utgave av Norway Seafood Festival i Trondheim. Vi håper festivaluka setter sitt preg på byen og at publikum får en god opplevelse. Men selv om norsk sjømat er i verdensklasse, er ikke alt verdt å feire. Tidligere denne uka presenterte Veterinærinstitituttet den store Fiskehelserapporten 2023. Den gir grunn til alvorlig bekymring for fiskehelse og dyrevelferd i norsk oppdrettsnæring. Noe av utviklingen som rapporten dokumenterer, bør få konsekvenser for næringen.

Laksenæringen er så viktig for Norge at fiskehelse, dyrevelferd, biosikkerhet og bærekraft må være viktige målestokker for videre utvikling. Norge har aldri hatt så store inntekter av lakseeksport som i 2023. Det gjør det svært viktig, også for forbrukernes tillit, at helsetilstand og dyrevelferd i næringen kontrolleres jevnlig.

Rapporten viser at til sammen 105,4 millioner laks og ørret døde i produksjon i løpet av 2023. For laks i sjøfasen er dødeligheten i 2023 både i antall og prosentvis de høyeste som er registrert. Det er de samme hovedproblemene som året før, nemlig skader ved avlusing, gjellesykdom og vintersår. På den positive siden trekker rapporten fram at Sjømat Norge arbeider for at næringen skal lære av de som lykkes best med biosikkerhet og sykdomskontroll

Fiskehelserapporten viser at det er store geografiske forskjeller i dødelighet i næringen. Produksjonsområdene på Vestlandet fra Karmøy til Stadt har en dødelighet på 22–25 prosent for laks, mens produksjonsområder i Troms og Finnmark har en dødelighet på under ti prosent.

Veterinær Hanna Sæteraas Bjerke hadde gode poeng da hun på Dagsrevyen tirsdag ble spurt om hva som bør gjøres. «Det er oppdretterne som drifter godt med lav dødelighet og god velferd som bør premieres med vekst». Fiskeri- og havminister Cecilie Myrset (Ap) sier at regjeringen vil bidra med politikk for å bedre utviklingen. De kan jo starte med å sørge for at selskaper med høy dødelighet og dårlig dyrevelferd ikke får øke produksjonen.