Fraværsgrensa er en god ordning for flertallet av elevene, men ordningen bør antakelig justeres.