Veimyndighetene har fått mer penger til å drifte og vedlikeholde veier, men standarden har ikke blitt bedre. Det er uakseptabelt.