En av Gorbatsjovs store reformer var glasnost. Åpenhet og ytringsfrihet. Dør den nå?