Er det bærekraftig å perforere hele Brøset-området med parkeringskjellere og tuneller?