På et godt besøkt medlemsmøte i Ranheim pensjonistforening torsdag 25. august holdt Synnøve Tangerud fra byplankontoret et informativt foredrag med  tittelen: Hva skjer på Ranheim?

En lydhør forsamling fikk en fyldig gjennomgang av status for de ulike utbyggingsplanene i Trondheim øst. Dem er det mange av og det er ulike aktører som deltar.

Områdeplanen for Overvik har skapt stort engasjement i sommer og byplankontoret skal allerede denne uka presentere to ulike plasseringer av Jakobsli skole, en innenfor Overvik-området i tillegg til den vedtatte utenfor (NTNU-tomta). Det skal videre bygges dobbeltspor på jernbanen gjennom Ranheim. På nyåret vil Jernbaneverket være klar til å presentere konsekvensene at to ulike traseer. En mulig ny trase kan gå over «Kruskajordet» og inn i en tunnel under Ranheim Vestre. Uansett trasévalg vil det kreve riving av mange hus fra Nidelva og videre nordover og da også på Ranheim.

Fra 2019 får vi en ny superbusslinje fra Heimdal og helt inn til Ranheim. Den vil vel gå helt inn til en planlagt «park and ride»-plass på Være.

Trass i utbygginga av ny gjenvinningsstasjon på Heimdal er det behov for en også i øst, men så langt har det vært vanskelig å finne ei tomt med god plassering.

Det er etterlyst et senterområde på Ranheim. Det er regulert et slikt i Peder Myhres vei, men her har intet skjedd. Nå er det kommet nye eiere for området, og som forhåpentligvis vil sette fart på utbygginga. Folkets Hus holder ikke mål som samfunnshus i den raskt voksende bydelen, men fra kommunens side er det ikke i arbeid planer om noe nytt. Det er for dårlig.

Synnøve Tangerud redegjorde for flere store og mindre nye boligområder, men kommunalråd Ola Bye Rises jakt på en sentral tomt for svømmehall i østområdene var det for tidlig å si noe om.

Det var tydelig et populært besøk fra byplankontoret blant kunnskapstørste beboere og byplankontoret skal ha honnør for den positive responsen på henvendelsen fra leder i pensjonistforeninga, Laila Risan. Informasjonsbehovet er stort og vi ber om at hjemmesida Trondheim kommune/Ranheim, som har sovet siden 2014, blir tatt i bruk igjen.