SV, KrF, Venstre, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne stemte for å gjøre om beslutningen, og ville at Jakobsli skole skulle lokaliseres inne på Overvik-området.

Det var Ingrid Skjøtskift som overraskende gikk ut i sommer og mente at det var såpass mange ting som var kommet frem med behandlingen av ny skoletomt i forbindelse med den store Overvik-utbyggingen at de ønsket en ny vurdering av saken.

Strid om jordvern

Den vurderingen har rådmannen gjort, men vedtaket i formannskapet tirsdag er likelydende med det opprinnelige vedtaket som flertallet fattet i februar. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har innsigelser mot flertallets valg. Årsaken til det er at den såkalte NTNU-tomta er på dyrket mark, og at kravet til jordvern må tilsi at skolen legges inne på det fremtidige boligområdet.

Høyres Yngve Brox sa i formannskapet at de er tilfreds med rådmannens nye gjennomgang av saken, og at de ønsket en ny runde for å kvalitetssikre prosessen.

- Vi har hatt klare meninger om dette i lang tid. Da saken ble behandlet i februar gikk vi inn for NTNU-tomta. I ettertid er det sådd tvil om prosessen, og det var bakgrunnen for at vi ba om en ny runde. Vi understreket at dette ikke var en omkamp, men en kvalitetsvurdering. Vi ønsket å få klarhet rundt prosessen. Rådmannens vurderinger nå viser at NTNU-tomta er best egnet, og vi står fortsatt på at dette er den riktige tomta for Jakobsli skole, sa Brox.

LES OGSÅ LEDEREN: De som trodde Høyre var opptatt av jordvern, tok feil

Frykter forsinkelser

SV, KrF, V, Sp og MDG frykter alle at innsigelsene om bruk av dyrket mark til ny skole på NTNU-tomta nå vil føre til at prosjektet blir forsinket. I reguleringsplanen er det fastsatt at ny skole må være på plass samtidig som de første innbyggerne flytter inn. Mindretallet er redd for at ny nasjonal politikk om skjerping av jordvernkravet nå vil føre til at departementet vil sette ned foten for en skole på NTNU-tomta. Skjer det, må reguleringsplanen inn til ny behandling, og prosjektet kan bli forsinket, frykter mindretallet.

- Vi sliter med å klare 2019 som vi har lovt tidligere. Men begge tomtealternativene har en realistisk mulighet til å være klare i 2020. Dagens departement er tydelig på at man i større grad etterkommer det kommunene vedtar, og at man legger vekt på å behandle saker raskere enn tidligere, sa Brox.

Under votering i formannskapet stemte Ap, H og Frp for den samme tomteløsningen som de gjorde i februar, mens mindretallet i formannskapet – SV, KrF, V og Miljøpartiet gikk inn for rådmannens alternativ om å legge den nye skolen inne på området til Overvik. Nå blir det opp til Kommunaldepartementet å behandle de varslede innsigelsene på flertallets valg av skoletomt.