Nasjonalt kompetansesenter for verneverdige bygninger i stein er i praksis synonymt med restaurerings- avdelingen ved Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider.