Nordmøre forvitrer og arbeidsplassene forsvinner. Få har bedre grunn til å klage enn reservetrønderne.