Det er viktig at regjeringens leselyststrategi blir mer enn fagre ord.