Etter vårt innlegg om hvordan kultur- og reiselivsnæringen vil bli rammet av innstramminger i innleieregler, skriver Fellesforbundets representant Børge Ånesen noen feil som vi må korrigere.

For det første: NHO og våre medlemmer er helt klare på at hovedregelen i norsk arbeidsliv skal være fast ansettelse. Dette gjelder også i reiselivsnæringen. En lovendring skjerpet reglene om fast ansettelse i 2019 og klargjorde at også ansatte i bemanningsbransjen skal ha fast ansettelse i forutsigbar stillingsprosent.

Det paradoksale med regjeringens innstramminger er at konsekvensene blir færre, ikke flere faste stillinger. Nå blir faste ansatte i bemanningsbyråer sagt opp, for heller å være midlertidig ansatt i andre bedrifter.

Arrangører av for eksempel festivaler har en fast grunnbemanning, men om Metallica kommer til Trondheim, kan man ikke ha 250 bartendere fast ansatt for et event. Man kan ansette dem midlertidig, men ansatte i bemanningsselskapene er altså fast ansatte og gjør oppbemanningen og koordineringen betydelig lettere for arrangøren.

For det andre: Arbeidsgiver kan ikke, som Ånesen påstår, bare «tegne» tariffavtale. Det forutsetter at de ansatte faktisk ønsker dette. Som arbeidsgiverorganisasjon er vi positive til at Fellesforbundet arbeider for flere tariffavtaler gjennom å verve flere medlemmer. NHO Reiseliv hjelper hele tiden bedrifter med å få på plass tariffavtaler. Vi mener den norske samarbeidsmodellen gir et godt utgangspunkt for å lykkes, men det er samtidig et vesentlig poeng at vi har organisasjonsfrihet i Norge. Den enkelte må selv bestemme om hen vil være med i en fagforening.

For det tredje: Det går ikke «helt fint å leie inn til en bransje som har sesongbaserte topper som julebord og lignende arrangement». Om innstramningene i innleiereglene iverksettes ved kortvarig arrangement med krav om tariffavtale og lokal avtale med tillitsvalgt, vil ikke dette lenger være lovlig for det store flertall innen kultur, event, og servering fordi de ikke har tariffavtale.

Forslaget om å åpne for unntak for scene og rigg viser at Regjeringen i alle fall har forstått dette delvis. Vi mener forslaget må inkludere servering. Bedrifter der det ikke er ansatte som ønsker å organisere seg må ikke fratas muligheten til å benytte innleie.

Ånesens innlegg viser liten vilje til å lytte til bransjen. Vi håper regjeringen vektlegger en samlet bransjes bekymring for at gjennomføringen av kultur- og reiselivsevent i Norge blir betydelig vanskeligere om de ikke endrer forslaget sitt.