Universitetene trenger bedre redskap for å avsløre fusk. De må også få et tydeligere regelverk, og risikoen for å bli tatt må bli like stor overalt.

To saker har de siste ukene skapt mye debatt om juks i akademiske arbeider. Sandra Borch (Sp) gikk av som forsknings- og høyere utdanningsminister da det ble avslørt at deler av masteroppgaven hennes var kopiert fra andre kilder. Det har også oppstått sterk tvil rundt masteroppgaven helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) leverte på Nord universitet.

Samtidig skal Stortinget om kort tid behandle regjeringens forslag til ny universitets- og høyskolelov. Der ligger det an til strengere regler for fusk.

Flere saker i det siste tyder på at systemet for å avsløre juks og plagiering, ikke fungerer godt nok. En oversikt i Khrono viser for eksempel at mens 74 studenter på Universitetet i Agder ble felt for fusk i 2023, ble 68 studenter felt for det samme på NTNU.

Dette er mildt sagt underlig, siden NTNU har mer enn tre ganger så mange studenter. NTNUs ulike avdelinger har over 43 000 studenter. På Nord universitet ble 19 studenter tatt for fusk i 2023. Der har de 11 000 studenter.

Det er forskjell på universitetene. Mulighetene for å plagiere og jukse og mulighetene for å oppdage slikt juks, kan variere fra fag til fag. Likevel tyder tallene på at flere universitet må stramme opp sin egen praksis. Den nye universitetsloven kan gjøre det lettere for universitetene å være mer samkjørte når de skal avsløre og straffe juks.

Samtidig mener vi regjeringens iver etter å straffe såkalt selvplagiering er feilslått. Det er mer alvorlig å kopiere andres arbeid enn sitt eget. Universitetene trenger klarere regler også for selvplagiering.

En ny lov gjør ikke universitetenes eget ansvar mindre. Ny teknologi gjør det enklere for elever å jukse allerede på grunnskolen, og dette kan forplante seg til studiene. Denne utviklingen kan tilta i årene som kommer. I tillegg til klare regler, trenger universitetene derfor minst like god og avansert teknologi som studentene. De trenger et felles redskap som gjør det lett å foreta omfattende søk.