Det er sjeldent vi finner gode og enkle tiltak mot mobbing som gir positive resultater. Når vi først finner det, må vi også velge å ta det i bruk. Regjeringen kom nylig med en nasjonal anbefaling om mobilbruk i skolen som lyder slik: «Regjeringen anbefaler null mobilbruk hele skoledagen i barne- og ungdomsskolen, og i skoletimene på videregående skoler.» Vi har fortsatt skremmende store og økende mobbetall i Norge, behovet for psykisk helsehjelp har heller aldri vært større, i tillegg blir vi altfor ofte vitne til selvmord som en konsekvens av mobbing. I Norge har vi krav på trygg skolegang, og at noen da velger å stille seg på bakbeina til denne anbefalingen er bekymringsverdig.

Hvor ble det av idémyldring med andre elever, gode diskusjoner, gruppeoppgaver, tankekart og den fysiske læreboka? En mobiltelefon har ingen naturlig plass i skolen, verken i klasserommet eller i friminuttene. Det er læreren sitt ansvar å forberede og tilrettelegge en undervisning slik at elevene når alle kompetansemålene sine, og det må det bli lagt til rette for. Hvis et mobilforbud setter stopper for verdig og kunnskapsrik undervisning, har vi et mye større og etablert problem enn det vi er klar over. Noe digitalisering i skolen er vi likevel nødt til å ha, da det er flere fag som krever grunnleggende digital kompetanse. Det forventes at eleven skal kunne håndtere blant annet word, excel, geogebra og delvis phyton for å kunne løse mattematiskeoppgaver og gjennomføre en eksamen. Men disse målene når du ikke ved hjelp av en mobiltelefon. Når det kommer til PC/nettbrett, kan skolene fritt innføre et skolenett som fungerer på lik linje med et eksamens nett der kun valgte sider er tilgjengelige.

Jeg har vært ute i media tidligere med min mobbehistorie der jeg poengterer nettopp dette med mobilbruk i skolen. Jeg var tydelig den gangen på at mobiltelefonen må ut av skolen. Noen skoler innførte dette tiltaket og testet det ut med gode resultater. Forskning viser også bedre trivsel, økt konsentrasjon og reduserte mobbetall. Mobbing er ellers et dårlig begrep for hva det egentlig innebærer. Mobbing omfatter både fysisk og psykisk vold, og en stor andel av den mobbingen er vanskelig å fange opp, nettopp fordi den foregår i det skjulte på nett og på mobiltelefonen. Barn og unge går ut av norsk skole med langvarige og alvorlige psykiske skader som følge av mobbing, i verste fall livsvarige skader. Det har jeg selv erfart. Skolen er til for barna og ungdommene våre, de er også framtiden. Når vi da ikke har et bedre og velfungerende rettssystem for elevene i Norge enn det vi har i dag, er det overraskende at det er de voksne denne anbefalingen blir vanskeligst for. De går i møte med en skolehverdag der de daglig blir utsatt for lovbrudd. Det filmes og tas bilder uten samtykke som blir spredt i gruppechatter og på nett, ofte med voldelig innhold. Alle har rett på best mulig utgangspunkt i livet og det er vår plikt til å bidra til at skolen skal være en arena for læring, sosialisering og utvikling i trygge omgivelser.

Tidligere har tiltaket om mobilforbud vært opp til hver enkelt skole og kommune om de vil innføre eller ikke. Når det endelig kommer en anbefaling på nasjonalt nivå som vi vet har positiv effekt på mobbetallene, bør vi applaudere. Det gir håp for at et permanent vedtak kanskje er rett rundt hjørnet. For det bør ikke være geografien som avgjør om du får en bedre og tryggere skolehverdag eller ikke. Jeg presiserer at vi fortsatt har en lang vei å gå og at mobbeproblematikken er kompleks som både krever riktig kompetanse, håndtering og prioritering. Det er ingen som har sagt at regulering/forbud mot mobiltelefon i skolen vil løse hele problemet, da må vi endre store deler av skolesystemet. Men vi kan sørge for å minimalisere mobberne sin verktøykasse, og da er mobilforbud et steg i riktig retning. Jeg etterlyser fremdeles at alle politikere tar sin del av ansvaret og erkjenner dette som et stort problem, ikke bare en utfordring. For det løses ikke med en årelang debatt, det løses med handling.

Er mobilfri skole en god idé? Hva mener du? Send inn din tekst til debatt@adresseavisen.no eller delta i debatten i kommentarfeltet nederst – og husk fullt navn!