Jeg har hatt nærkontakt med EØS-midler. Det har gitt meg ny kunnskap om et vakkert land, med en rik kultur og et gjestfritt folk med ambisjoner. Nå skal vi bli smarte sammen.

Nylig kom jeg tilbake fra en spennende reise. En reise litt utenom det vanlige. Til en by jeg aldri hadde hørt om før, og et land jeg visste lite om. EØS-midlene Norway Grant brakte meg til Transylvania i Romania for å dele vår transportkompetanse med Romanias andre hovedstad, Alba Iulia. Reisen ga meg mange aha-opplevelser.

Det er milliardbeløp Norge stiller med gjennom finansieringsordningen Norway Grant. Tidligere har jeg hatt liten innsikt i hva våre EØS-midler går til, utover at EØS og EU finansiering er en viktig kilde til utvikling i flere europeiske land. Ett av disse landene er Romania, som er nest største mottaker av EØS midler, etter at landet ble medlem av EU i 2007. Byen vi besøkte, Alba Iulia, har hatt en offensiv tilnærming og mottatt 150 millioner euro de siste seks-sju årene. Penger som har blitt brukt til å rehabilitere gamlebyen, den stjerneformede Citadelen, i tillegg til infrastrukturtiltak. En liten andel av disse EØS-pengene tilfalt i høst også Trondheim og Alba Iulia kommuner, med mål om kunnskapsutveksling for en mer bærekraftig og moderne transport.

Deltagere fra Miljøpakken i Trondheim, byplankontoret og NTNU kom nylig tilbake etter en fire dagers reise til Alba Iulia. Byen som bugner over av historie, var hovedstad i det historiske Romerikets Dacia provins. Nå har byen tenkt å plassere seg solid på kartet, og har satt seg en ambisjon om å bli Romanias første smarte by. Det handler om digitalisering og automatisering, om nye forretningsmodeller, innovasjon, roboter, internettøkonomi og tjenesteøkonomi. I Alba Iulia skal smarte teknologiske løsninger gjøre byen mer åpen for innbyggernes synspunkt og sikre en bedre kommunikasjon om servicetilbud og behov. Det skal etableres et 5G gratis wifinett på offentlige områder, og smart teknologi skal bidra til mer bærekraftige løsninger også innenfor transportområdet. Byen skal i tillegg bli en bedre turistdestinasjon.

Seksti bedrifter, blant dem mange multinasjonale selskap som Siemens, Microsoft, IBM og Phillips, er med på å realisere satsingen. Det var stort pågangsmot og driv hos våre kommunale kolleger i Alba Iulia, og et genuint ønske om å lære av andre for å kunne utvikle byen. Generelt er det lite kunnskap om Romania blant oss nordmenn.

Det har historisk vært lite samarbeid mellom Norge og Romania. Det er lite nyheter å lese om Romania i norsk dagspresse, og jeg kjenner ikke mange som har tatt turen dit på ferie. Nettopp derfor tilførte vårt kompetanseprosjekt med Alba Iulia en ekstra dimensjon. Med hjem hadde vi mye ny kunnskap, blant annet innsikt i deres satsing på smarte løsninger.

Denne kunnskapen er nyttig når Trondheim kommune i disse dager nettopp er i innspurten på en EU-søknad for å få finansiert et forsknings- og innovasjonsprogram som skal utvikle oss til en smartere by.

For teknologihovedstaden Trondheim ønsker å ligge i front. Vi vil videreutvikle teknologier, energisystemer og gjøre vår transport smartere. Hensikten er å gi oss trondhjemmere en enklere hverdag, og å gjøre det enklere for oss å foreta miljøvennlige valg. Med på laget har Trondheim kommune en rekke bedrifter i inn- og utland, sentrale europeiske bykommuner og NTNU. Alba Iulia er en av følgebyene.

Reiser som byr på positive overraskelser er av de beste. Vi reiste til Alba Iulia for å overføre vår kunnskap om å designe byer for mennesker og ikke bare biler. Reisen til Romania åpnet øynene for mer. Et gjestfritt folk, en rik kultur og en vakker natur som før var ukjent, og som jeg har fått lyst til å se mer av.

Her er to eksempel på at folk fremdeles svever i den villfarelsen at de eier sine barn

Turen ga også bedre innblikk i resultater av vår EØS- finansiering. Men, ikke minst ga reisen innsikt i en offensiv utviklingsstrategi, som på flere områder sammenfaller med strategier vi har i Trondheim. Nå satser vi på å bli smartere sammen.

heidi.fossland@trondheim.kommune.no