Jeg mistet faren min påska 1971. Jeg var seks år. Jula det året husker jeg ikke.