Studentpraksis er kommunens utstillingsvindu som fremtidig arbeidsplass for helsepersonell.