Kan en regjering med statsminister fra Arbeiderpartiet la være å gripe sjansen til å øke fellesskapets verdier? Kan en regjering med finansminister fra Senterpartiet se på at et stort stykke Norge kan ende opp på utenlandske hender?