Vi bør lære av ekstremværet heller enn å raljere over advarsler og beredskap.