Det er like før sannhets- og forsoningskommisjonen legger frem sine konklusjoner etter flere års arbeid. Er det mulig med forsoning? Tja. Ingen kan endre det som har skjedd, men man kan sørge for at vi i fremtiden er likeverdige borgere.