Vi har fått en ny minister for forskning og høyere utdanning. Her er våre råd til henne:

  • En høyere utdanningsminister må forstå at studenters tid brukes best i lesesal eller på lab. Det er bedre for alle om studentene har gode nok økonomiske kår til å klare seg uten deltidsjobb. I tillegg har studenter behov for fritid, slik som alle andre.

  • Det må være en svært høy prioritering å løfte livskvalitet og psykisk helse blant studenter. Fjorårets SHoT-undersøkelse viste at nesten en av tre studenter opplever under middels eller dårlig livskvalitet, og mer enn en av tre opplever alvorlige psykiske plager. Det trengs tilstrekkelig med midler til studentsamskipnadene og psykiske helsetilbud for studenter.

  • Og for all del, ikke gjenta feilen fra i fjor med å foreslå kutt i bevilgninger til samskipnadene, Borch! I tillegg til å finansiere kritiske psykiske helsetilbud, har samskipnadene ansvar for blant annet studentboliger – noe det er stort behov for.

Christopher Hermansen, leder av Grønne Studenter og Trondheimsstudent Foto: EIRILL DELONGE
  • Trondheim og Trøndelag kan og bør være episenteret for teknologi og næringsliv knytta til havet i framtida. Da trenger vi et sterkt kompetansemiljø som satses på over tid. Gjennomfør bygging av havteknologisenteret uten flere omvendinger!

  • Sats på klima! Ikke bare bør klimaambisjonene for nytt campus i Trondheim økes, men fokus på klima og natur må gjennomsyre hele sektoren – fra bygg til forskning til pensum! Kunnskap for en bedre verden, sant?

  • Det er ingen skam å snu. Reverser innføringen av skolepenger for internasjonale studenter. NTNU har allerede sett betydelig færre søkere fra utenfor EØS.

  • Ikke glem studentene i fremtidige statsbudsjett. Studentene påvirkes også av generell prisøkning og høyere leiepriser. Studiestøtten må følge med den reelle prisøkningen i samfunnet. Ifølge partiprogrammene er det flertall for å øke studiestøtten betraktelig, bare uenighet om hvor mye. Øk den enda mer neste år!

  • Se verdien av en blomstrende studentfrivillighet! Linjeforeningene, Samfundet, UKA og mange andre er helt essensielle i det sosiale miljøet, og skaper masse liv i byen vår. Legg til rette for dem, Borch! Studentmassen og studentlivet er en del av Trondheim sin sjel!

Lykke til! Vi håper på nye toner fra den nye ministeren!

Politikerne har sine valgkampsaker – men hva er din? Send inn din tekst til debatt@adresseavisen.no.

Les flere valgkampsaker fra våre lesere her!