Selv om forsøkene på å manipulere valgresultatet ikke lyktes, har Donald Trump påført demokratiet stor skade.