Mandag denne uken la PST, NSM og Etterretningstjenesten frem sine årlige trusselvurderinger. Hovedbudskapet er enkelt: vi står overfor en farligere sikkerhetspolitisk situasjon enn for bare et år siden. Russisk politikk forventes å bli mer uforutsigbar i årene som kommer, og vi kan se økt risiko for misforståelser, ulykker og eskalering. NATO-landene har langt dårligere tid enn antatt til å matche Russlands krigsmaskin.

Dette skjer etter at Donald Trump i helgen sa at han vil oppfordre Russland til angrep på NATO-land som ikke bidrar nok til alliansen. Om noe gjør dette meg enda mer overbevist om at vi trenger tydelig tale fra våre ledere. Jeg vil derfor gjenta mitt budskap til statsministeren om at han bør være klar og tydelig om den høyst reelle faren for at også Norge kan bli dratt inn i en militær konflikt. Krigen i Ukraina kan spres til andre land og kriger kan oppstå andre steder i verden.

Vi kan ikke bygge sikkerhet og beredskap i landet vårt uten at folk og næringsliv er med på laget. Da må vi ta dem på alvor og snakke åpent med dem.

Jeg synes det er urovekkende at statsministeren fortsatt mener det er viktigere å si at vi ikke i dag ser «en direkte militær trussel mot Norge eller Norden» og avvise mitt forsøk på å løfte debatten, enn å være tydelig med folk. Jeg kan ikke tolke det på noe annet vis enn at Støre mener hans viktigste oppgave er å berolige folk. Det er et prisverdig mål. Men jeg er redd det i verste fall kan bli til hinder for god nasjonal beredskap mot krise og krig.

Når Støre og forsvarssjefen sier at det ikke er noen direkte trussel mot Norge, er én av tingene de sikter til at det russiske militærdistriktet som grenser til Norge er bunnskrapt for utstyr og mannskap. Alt er sendt til krigen i Ukraina. Men det er ikke tvil om at ustabiliteten i verden kan spre seg til Norge på mange andre måter enn gjennom en militær invasjon av Finnmark. Mange fageksperter har forklart hvordan.

I lys av dette mener jeg vi trenger å ruste opp Norges forsvar og totalberedskap, inkludert økt støtte til Ukraina, og vi trenger økt og tettere internasjonalt samarbeid med Europa og allierte. Begge deler blir vanskelig når statsministeren på ene siden forsøker å stanse debatten som utfordrer hans syn på trusler mot Norge, og på andre siden forsøker å stanse debatten om norsk EU-medlemskap fordi han sier han frykter polarisering.

Verden har dessverre blitt farligere, og det må vi snakke om. Vi må våge å ta noen tøffe og vanskelige debatter. Blant annet om hvordan det åpenbart er en ulempe for Norge at deler av sikkerhets- og forsvarspolitikken som angår oss, drøftes og avgjøres på arenaer i EU hvor vi ikke er til stedet. Dette er ikke å spre frykt eller hisse til krig. Men å ta innover seg konsekvensene av krigen i Ukraina og et usikkert Europa.

Hva mener du? Send inn din tekst til debatt@adresseavisen.no eller delta i debatten i kommentarfeltet nederst – og husk fullt navn!