Vi ønsker positiv vekst og utvikling, slik at folk kan fortsette å leve livene sine i Distrikts-Norge. Nøkkelen er forutsigbare prosesser slik at det blir enklere å drive næringsliv. Høyre er klar på at det skal være lett å etablere ny næringsvirksomhet i en høyrestyrt kommune.

Vi må legge til rette for jobbskapere, men også sørge for at folk vil bo i kommunen. Da må det ikke bli for dyrt å bo her, skriver Andrea Nogva, ordførerkandidat for Nærøysund Høyre Foto: Høyre

Vi vil sørge for at omregulering, planlegging og byggesaksbehandling går raskt. Det vil bidra til at etablert næringsliv får muligheten til videre utvikling og vekst. Det vil også bidra til flere nyetableringer og dermed nye spennende jobber.

Arealplan må oppdateres oftere, og da med en frekvens som står i stil med utviklingsfarten i kommunen. Vi må ikke tillate oss og falle bakpå. Maksfrist for saksbehandling blir da viktig.

Vi må åpne for mer bruk av parallell behandling i viktige regulerings- og byggesaker. Målet må være at vi sparer saksbehandlingstid, som igjen betyr mindre dobbeltarbeid og mindre venting på avklaringer, hos den som ønsker svar. En høyrestyrt kommune skal ikke være bremsekloss for utvikling.

Et godt næringsliv gir gode inntekter og sterkere kommuneøkonomi. Ressurser vi kan bruke til å bygge en robust kommune. Næringslivet trenger da gode vilkår, men uten folk blir det ingen verdiskapning. En høyrestyrt JA-kommune skal legger til rette for jobbskapere, men også sørge for at folk vil bo i kommunen. Da må det ikke bli for dyrt å bo her, ved at den totale økonomiske belastningen blir for stor.

Jeg vil være med å styre en kommune hvor man ikke sløser bort skattebetalernes penger på dårlig prosjektplanlegging og store overskridelser. Vi kan ikke tenke at å skru opp eiendomsskatt og gebyrer, er en løsning for å dekke inn budsjettsprekk. Da vil det ikke være attraktivt å bo i kommunen, og da blir det enda vanskeligere for lokalt næringsliv.

Det er mange kommuner som må investere i ulike oppgraderinger av infrastruktur. På vann og avløp har vi en selvkostprinsipp, som gjør at du som innbygger må være med å ta regningen. Da er det en vesentlig forskjell på å betale selvkost på et prosjekt som leverer på budsjett, eller å få regningen på en budsjettsprekk. Selvkost er ikke koste hva det koste vil. Det må være respekt for skattebetalernes penger.

Får Høyre styre vil vi ha stort fokus på bindende kostnadsrammer. En god kommunedrift må sørge for at vi ikke får merkostnader. Det må være et mål at vi prioriterer pengene på de riktige tingene, og det er ikke på etterslep på vedlikehold.

Får vi en ordfører fra Høyre vil vi ha fokus på sunn drift, kort behandlingstid og lave skatter og gebyrer til innbyggerne i kommunen.

Hva mener du? Slik skriver du for Adresseavisen Midtnorsk debatt!

Politikerne har sine valgkampsaker – men hva er din? Send inn din tekst til debatt@adresseavisen.no.