Det spør Kai Nilsen i Adressa 3. juni. For at lærerne skal kunne vurdere det, bør debatten bygge på fakta, ikke Nilsens påstander og antagelser.

Påstanden om at SV ikke har gjort noe med tid til kontaktlæreroppgaver, manglende læremidler og lærernorm, får oss til å lure på om Kai har sovet i timen. Kontaktlærertid følger av den sentrale fremforhandlede arbeidstidsavtalen for lærere, men SV er positiv dersom det kommer et lokalt krav om økt kontaktlærertid. Vi har gitt 150 millioner til nytt læremateriell etter fagfornyelsen, og i tre av de fire åra etter valget i 2019 har vi økt grunnbemanning i skolen. Vi har avvist kommunedirektørens bruk av fleksibel lærernorm og styrket PPT med over åtte millioner. Til tross for at Rødt smører tykt på i de fleste budsjettposter, har de ikke satt av mer enn 20,5 millioner til nye læremidler og kun satt av friske midler til andre yrkesgrupper i skolen, ikke én ny krone til flere lærere.

Vi har også styrket skolehelsetjenesten med fem millioner og laget rundt eleven med seks millioner. SV har programfesta videre satsing på dette. Vi skal ha på plass en tverrfaglig skolehelsetjeneste og få langt flere sosialfaglige ansatte både i skolehelsetjenesten og rundt elevene. Dette gjør vi for å forebygge psykisk uhelse, motvirke utenforskap og sosiale problemer for barn og unge.

Barnehage, SFO og kulturskolen har vi også prioritert. Vi har styrka arbeidet med spesialpedagogisk hjelp i barnehagen med til sammen 30 millioner i 2022 og 2023. Vi har økt plassene på kulturskolen og sørget for flere gratisplasser og kulturdager i skole og SFO, fordi vi er sikre på at kulturpraksis bidrar til en god oppvekst.

Vi har gjort mye for oppvekstsektoren i Trondheim, men vi er ikke i mål. Når vi vedtar budsjetter må vi gjøre noen prioriteringer. I våre budsjett har det også vært viktig å satse på barnevern, Uteseksjonen og å bøte på barnefattigdom som også vil påvirke skolehverdagen positivt.

SV stopper ikke der, vi satser videre på bedre læringsmiljø for elever og bedre arbeidsmiljø for lærere med følgende tiltak: Vi skal øke grunnbemanningen ytterligere uten at det går på bekostning av andre yrkesgrupper, og få flere sosialfaglige ansatte inn i skolen hvert år for å ivareta lovpålagte oppgaver. Det vil også gi tverrfaglig kompetent oppfølging av elevene og systematisk arbeid med skolemiljø. For lærerne betyr det at vi imøtegår et uttrykt behov for å lette presset fra mange ansvarsoppgaver som over tid er dyttet inn i lærerrollen. Trondheim trenger også flere skoler og utbedring av skolebyggene vi har – noe SV vil prioritere de neste fire årene.

Vi er sikre på at fakta og konkrete prioriteringer er noe lærerne vil sette høyt når de går til urnene i september.

Mona Berger, ordførerkandidat for SV

Silje Salomonsen, gruppeleder

Even N. Bergseng, 9. kandidat og lærer

Harald Karmhus, 17. kandidat og lærer

Marion G. Stavsøien, 23. kandidat og lærerutdanner

Åshild Tungen, 24. kandidat og lærer

Gustav Hopen, 67. kandidat og lærer

Hva mener du? Slik skriver du for Adresseavisen Midtnorsk debatt!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe