Forbrukertilsynets kontroll av strømbransjen bekrefter behovet for kontroll.

Strømselskapene fortsetter å forvirre kundene. Det viser Forbrukertilsynets undersøkelse fra mars i år. Kartleggingen viser brudd på både markedsføringsloven og angrerettloven hos nesten alle de største selskapene. Trøndelagkraft og NTE Marked er blant dem som ikke har orden i sysakene. Strømbransjen må skjerpe seg, og gi kundene riktig informasjon som de har krav på.

I november i fjor ble prisopplysningsforskriften endret. Det betyr strengere krav til innholdet i markedsføring, prisliste og til varsling ved endring eller opphør av strømavtale. Målet er et mer forbrukervennlig strømmarked. Kontrollen i vår, som ble publisert før helga, viser derimot at strømselskaper fører privatkunder bak lyset. Det ble avdekket ulike lovbrudd hos alle selskapene som ble undersøkt.

Informasjonen om hvilke rettigheter kunden har, er for dårlig. Kundene har ikke fått vite nok om angrerett. Dessuten mangler markedsføringen om strømavtalen viktige opplysninger, blant annet om pris, fakturagebyr og størrelsen på fakturagebyret. Leverandører mangler også pålagte prislister. Listen skal gi en samlet oversikt over alle strømavtaler og gi kunden overblikk nettopp fordi strømmarkedet er uoversiktlig. Det ble avdekket lovbrudd hos 19 av de største leverandørene. 14 av dem risikerer tvangsmulkt på 250 000 kroner uka hvis de ikke ordner opp. Trønderske NTE Marked AS og Trøndelagkraft AS risikerer bot. Ifølge kontrollen mangler Trøndelagkraft nok opplysninger om angrerett, samt at de mangler prisliste. NTE Marked AS skal ha utelatt vesentlige opplysninger i markedsføringen. Til MN24 bedyrer begge selskapene at de skal ordne opp så raskt som råd er innen fristen.

Det skulle bare mangle. Strøm kan være komplisert, men er en vare alle må ha. Derfor er det mildt sagt ugreit at markedsføringen er villedende, at viktig informasjon mangler eller er vanskelig å forstå. Selvsagt kan selskapene ha gjort feil utilsiktet. Samtidig er det lite tillitvekkende når alle de største nettselskapene har brutt loven. Det bekrefter behovet for slike kontroller som sikrer at grunnleggende forbrukervernregler blir fulgt.