Vi har en fantastisk evne til ikke å se de verdiene som gjør vår landsdel spesiell her i Trøndelag. Samtidig er vi flinke til å drive samfunnsutvikling etter Bonanza-metoden. Midt oppi dette skal vi bygge en reiselivsdestinasjon.