Natur bygges ned og ødelegges i stadig større tempo, og det er lett å miste motet av all elendigheten.