Først og fremst så vil jeg takke for alle engasjerte foreldre, barn og et helt nærmiljø på Tiller som har vært i kontakt med meg om skoleutbygging på Tonstad og Tillerflata. Det engasjementet dere har vist, først under hele valgkampen, så på hodelyktmarkeringen 22. november og deretter gjennom vinteren og nyåret. Det presset dere legger på meg, Høyre og Trondheimspolitikerne er fullt fortjent.

Det å komme med en avklaring har tatt lengre tid enn vi forutså. Jeg har en forklaring på hvorfor og det er at grunnrapporten om nærområdet som var ventet før jul ikke var fullstendig. Derfor kunne den ikke brukes som grunnlag til å ta en beslutning eller legge frem en sak. Nå har den kommet til administrasjonen, blir snart offentlig for oss politikere og saken settes på sakskartet 13. februar. I forkant av det møtet vil en avklaring bli gitt, ikke bare på status for grunnforholdene, men også for skolestrukturen på Tiller.

Det at vi ikke har nådd løftet om 100 dager ønsker jeg å beklage uforbeholdent. Heldigvis for Tiller så vil ikke et vedtak i februar i stedet for et vedtak i desember forsinke igangsetting, planlegging og utføring på Tiller. I det vedtatte budsjettet fra sentrum-høyrepartiene er det satt av 190 millioner i 2024 til bygging av ny Tonstad skole. Vedtaket 13. februar vil være andre steg på veien mot bygging. Tidslinjen må vi komme tilbake til, men nå er det satt av penger, det vil bli fattet et politisk vedtak, og vi står klare til å ta det viktige ansvaret med å utvikle Tiller videre. Så til Marit Elvebakk og alle andre som har ventet. Nå har tiden kommet.

Hva mener du? Send inn din tekst til debatt@adresseavisen.no eller delta i debatten i kommentarfeltet nederst – og husk fullt navn!