De mest bevisste valgene vi tar, er ikke nødvendigvis dem som påvirker livet vårt aller mest.