Det er hensynsløst overfor en vanskeligstilt gruppe å gjøre hverdagen for dem som ikke kommer seg ut i arbeid enda verre.