Så satt vi der, da. Samlet på personalrommet til «Møte om overtallighet». Trondheim kommune skal spare. Mye. Skolens budsjett skal gå i null. Fordi vi har brukt mer enn vi skulle, sies det. Rektor har økonomene i kommunen på nakken, og kommunen må flytte på ansatte. Merforbruk heter det visst.

Skolens ressursbruk er i all hovedsak folk. Lærere, miljøpersonell og SFO-ansatte som alle prøver å nå over alt som må gjøres og alt som burde ha blitt gjort. Elever i ordinær undervisning, elever som har rett på spesialundervisning, elever som har rett på særskilt norskopplæring, elever som er traumatiserte, elever med autisme, ADHD, tourettes, dysleksi og dyskalkuli, og elever som trenger én til én-oppfølging gjennom hele skoledagen. Vi har plass til alle i skolen, og vi har ansatte som er dyktige på å romme dem alle.

Men nå er vi færre ansatte enn vi var i august. Vikariatene er avsluttet. Folk som har funnet seg andre jobber, har ikke blitt erstattet. Vikarer ved sykdom skal vi klare oss uten. Og enda færre ansatte skal det bli etter at overtallighetsprosessen er over. Vi har de samme elevene som i august, men nå med færre hender på de samme oppgavene. Tilbudet vi gir til elevene vil bli dårligere. I overtallighetsprosessen er det blitt skrevet en risikoanalyse, hvor risikoen for dårligere læringsmiljø og de ansattes arbeidsmiljø blir sterkt problematisert.

Flere av byens skoler gjennomfører akkurat nå overtallighetsprosesser. 20 av 55 grunnskoler i Trondheim har hatt et «merforbruk» og har nedbemannet. Men Trondheim kommune har ikke brukt for mye penger på elevene sine. Sannheten er at trondheimsskolen er underfinansiert. Trondheim har lavere finansiering av skolene enn alle sammenlignbare byer i Norge. Lærernormen skal bevisst brytes. Dette er ikke noe å være stolt over.

Så, Kent, du var på besøk her på Ila skole for en stund siden. Du var nysgjerrig og spurte rektor: – Hva trenger dere i skolen? – Folk! svarte rektor.

Vel, du lovte vel ikke å lytte. Men vi utfordrer deg til å ta turen igjen. Hjelp oss med å kutte oppgaver, ikke bare budsjett. For hvilke elever skal vi nedprioritere? Svar oss gjerne på det!

Innlegget er skrevet på vegne av Klubben Ila skole, Utdanningsforbundet.

Velkommen til Adressahuset mandag 29. april: Slag, snitching og Snap: Hvorfor øker ungdomsvolden? Les mer her!

Hva mener du? Send inn din tekst til debatt@adresseavisen.no eller delta i debatten i kommentarfeltet nederst – og husk fullt navn!