Inntaksordning til videregående skole er en av de viktigste sakene for våre medlemmer i Utdanningsforbundet Trøndelag. Vi er imot et karakterbasert skoleinntak fordi vi mener at det øker segregering og sentralisering og vil ha negative konsekvenser for elevene i skolen. Det er dette som bekymrer oss når Trøndelag Senterparti nå har forlatt nærskoleprinsippet.

Trøndelag Senterparti var tydelig før fylkestingsvalget 2023 på at de ville beholde dagens nærskoleprinsipp. Slik ble det ikke.

Trøndelag Senterparti har lagt opp til en inntaksordning der elevenes karakterer teller mer. Når valgløfter som vil få konsekvenser for elevene og lærerne, blir brutt, så må vi si ifra, slik at det blir kjent.

Vi er bekymret for elevene som nå ikke får gå på skole sammen med vennene sine, i sitt nærmiljø og som nå får lengre reisevei. Vi vet at lang reisevei øker risikoen for at elevene ikke fullfører videregående opplæring.

Vi kommer til å levere høringssvar, og det er fint at dere ser frem til å lese våre innspill. Men basert på erfaring er vi fortsatt bekymret for om Trøndelag Senterparti faktisk kommer til å lese våre innspill og lytte til dem. Når Senterpartiet Trøndelag velger å sette høringsinnspill fra elever, lærere, videregående skoler og kommuner til side, svekkes tilliten og troen på at politikerne i Trøndelag Senterparti lytter til elevene og lærerne ved neste høringsrunde.

Det gjør vondt når valgløfter brytes. Utdanningsforbundet Trøndelag kommer alltid til å stå opp for det vi mener er det beste for alle elevene.

Så må Trøndelag Senterparti selv målbære hvorfor de forlot nærskoleprinsippet.

Hva mener du? Send inn din tekst til debatt@adresseavisen.no eller delta i debatten i kommentarfeltet nederst – og husk fullt navn!