Forslaget om å ødelegge Investinor er så dumt at jeg nekter å tro regjeringen mener det er god nasjonal innovasjonspolitikk. Det må ligge noe annet bak.